ငါသည္လမ္းခရီးျဖစ္၏။ သမၼာတရားလည္းျဖစ္၏။ အသက္လည္း ျဖစ္္၏။ (ေယာ ၁၄း၆) ..........
ပင္မစာမ်က္ႏွာ ဘီစီစီ အေၾကာင္း က်မ္းစာသင္ၾကားျခင္း တရားေဒသနာမ်ား ေန  ့စဥ္ခြန္အား  ျမန္မာ သမၼာက်မ္းစာ

ျမန္မာျပကၡဒိန္

 

 Mother's Day 2016

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေႏြရာသီသမၼာက်မ္းစာသင္တန္းလွဳပ္႐ွားမွဳ (Part.2)

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေႏြရာသီသမၼာက်မ္းစာသင္တန္းလွဳပ္႐ွားမွဳ

 

 

MAUNDY THURSDAY

 

 

၂၀၁၆ မတ္လ ၁၃ ၀တ္ျပဳျခင္း အစီအစဥ္

 

 

ပြဲေတာ္မဂၤလာ ၀၆-မတ္လ-၂၀၁၆

 

 

STCM Graduation 2016

 

 

၂၀၁၆ ေဖေဖၚဝါရီ ၁၄ ရက္ ၀တ္ျပဳျခင္း ႏွင့္ အမွဳေဆာင္သစ္ဆက္ကပ္ျခင္း

 

 

၂၀၁၆ ဇႏၷဝါရီ ၀တ္ျပဳျခင္း အစီအစဥ္ ႏွင့္ Rev. ေစာဒုိးဒုိ၀ါး

 

 

၂၀၁၅ ရေယာင္ ခရစၥၼမတ္ လွဳပ္႐ွားမွဳမ်ား

 

 

ေမးခြန္းႏွင့္အၾကံဥာဏ္မ်ားေပးရန္

 

၂၂-၃-၂၀၁၅ ကုိးကြယ္၀တ္ျပဳျခင္း ဓမၼေဒသနာ Rev.ထြန္းထြန္းလင္း

 

၁၅-၃-၂၀၁၅ ကုိးကြယ္၀တ္ျပဳျခင္း ဓမၼေဒသနာ Rev.ႏိုင္ထြန္းသန္း

 

၈-၃-၂၀၁၅ ကုိးကြယ္၀တ္ျပဳျခင္း ဓမၼေဒသနာ Rev. ေစာဒုိးဒုိ၀ါး

 

၁-၃-၂၀၁၅ ကုိးကြယ္၀တ္ျပဳျခင္း ဓမၼေဒသနာ Rev. ေထာင္းခန္႔စိန္

 

၂၂-၂-၂၀၁၅ ကုိးကြယ္၀တ္ျပဳျခင္း ဓမၼေဒသနာ Rev. ေစာဒုိးဒုိ၀ါး

 

 

၁၅-၂-၂၀၁၅ ကုိးကြယ္၀တ္ျပဳျခင္း ဓမၼေဒသနာ Rev. ႏုိင္ထြန္းသန္း

 

 

 ၈-၂-၂၀၁၅ ကုိးကြယ္၀တ္ျပဳျခင္း ဓမၼေဒသနာ Rev. ေစာဒိုးဒို၀ါး

 

 

၁-၂-၂၀၁၅ ကုိးကြယ္၀တ္ျပဳျခင္း ဓမၼေဒသနာ Rev. Dr. Jim Winkler

 

 

၁၈-၁-၂၀၁၅ ကုိးကြယ္၀တ္ျပဳျခင္း ဓမၼေဒသနာ ဦးေမာင္္ေမာင္စိုး

 

၁၁-၁-၂၀၁၅ ကုိးကြယ္၀တ္ျပဳျခင္း

ဓမၼေဒသနာ ဦး၀င္းႏုိင္

 

 

 

၂၈-၁၂-၂၀၁၄ ကုိးကြယ္၀တ္ျပဳျခင္း

ဓမၼေဒသနာ ဦးထြန္းေနစိုး

 

ျပီးခဲ့ေသာတနဂၤေႏြဝတ္ ျပဳအစည္းအေဝးမ်ား
    
သင္းအုပ္ႏွင့္ဓမၼအမွဳေတာ္ေဆာင္
နာယကၾကီးမ်ား
အလုပ္အမွဳေဆာင္အဖြဲ  ့
သင္းေထာက္မ်ား
လူငယ္မိႆဟာယအဖြဲ  ့
အမ်ိဳးသၼီးမိႆဟာယအဖြဲ  ့
အမ်ိဳးသားမိႆဟာယအဖြဲ  ့
Sunday School
ဧဝံေဂလိလွဳပ္ရွားမွဳမ်ား

 

အျခားအသင္းေတာ္မ်ား

MCA Thailand
Myanmar Gospel Songs
Myanmar Gospel Song Lyric
JBC Singapore
U Naw Church 
MBC New York
Sanfrancisco Myanmar Church
Burmese Christian Church (Sydney)

Internet Church (Cyber Worship Place)

FEBC MON RADIO

International Church Bangkok

Other Links

Our Daily Bread

Are you Jesus?

Interview with GOD

The 3 Trees

Interview with Rick Warren

The Scripture Tree

The Beauty of Mathematics

Let It Go...

National Geographic
World Latest Information

GoogleYahoo

Word Press

PicasaNetlog

ျမန္မာေဇာ္၈်ီေဖါင့္္ 

Burmese Font Converter  
Zawgyi Alpha Keyboard  
Zawgyi Myanmar Keyboard  
         

Members Log-in

 

Worship Service Map

 

- ဆက္သြယ္ရန္ လိပ္စာ -

Sunday Worship Service place:

 CCT Building (5th Floor), No. 328 Phayathai Road,

Ratchathevi, Bangkok 10400, Thailand

- အသင္းေတာ္ေနအိမ္ -

 The Winning Tower, Room No.958/452, 20th Floor, Zone B,

Sukhumvit 71 Road,North Watanabe,Bangkok 10110, Thailand

Telephone: 02-015-9348

 

Email: bangkokchristchurch@bangkokchristchurch.net

Webpage: http://www.bangkokchristchurch.net

 

 

tumblr hit counter

free counters

         
Updated: 13 May 2016
  Comments and Suggestions to Webmaster and Admin    
    TOP    
    Copyright (c) 2010 BCC-Thailand. All rights reserved. Design by BCC-Thailand.