ငါသည္လမ္းခရီးျဖစ္၏။ သမၼာတရားလည္းျဖစ္၏။ အသက္လည္း ျဖစ္္၏။ (ေယာ ၁၄း၆) ..........
ပင္မစာမ်က္ႏွာ ဘီစီစီ အေၾကာင္း က်မ္းစာသင္ၾကားျခင္း တရားေဒသနာမ်ား ေန  ့စဥ္ခြန္အား  ျမန္မာ သမၼာက်မ္းစာ

ျမန္မာျပကၡဒိန္

  style="margin-top: 0; margin-bottom:

 ၂၂-၃-၂၀၁၅ ကုိးကြယ္၀တ္ျပဳျခင္း ဓမၼေဒသနာ Rev.ထြန္းထြန္းလင္း

 

၁၅-၃-၂၀၁၅ ကုိးကြယ္၀တ္ျပဳျခင္း ဓမၼေဒသနာ Rev.ႏိုင္ထြန္းသန္း

 

၈-၃-၂၀၁၅ ကုိးကြယ္၀တ္ျပဳျခင္း ဓမၼေဒသနာ Rev. ေစာဒုိးဒုိ၀ါး

 

၁-၃-၂၀၁၅ ကုိးကြယ္၀တ္ျပဳျခင္း ဓမၼေဒသနာ Rev. ေထာင္းခန္႔စိန္

 

ZAiKwOLhdnE" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

၂၂-၂-၂၀၁၅ ကုိးကြယ္၀တ္ျပဳျခင္း ဓမၼေဒသနာ Rev. ေစာဒုိးဒုိ၀ါး

 

 

 

၁၅-၂-၂၀၁၅ ကုိးကြယ္၀တ္ျပဳျခင္း ဓမၼေဒသနာ Rev. ႏုိင္ထြန္းသန္း

 

 

 ၈-၂-၂၀၁၅ ကုိးကြယ္၀တ္ျပဳျခင္း ဓမၼေဒသနာ Rev. ေစာဒိုးဒို၀ါး

 

 

၁-၂-၂၀၁၅ ကုိးကြယ္၀တ္ျပဳျခင္း ဓမၼေဒသနာ Rev. Dr. Jim Winkler

 

 

၁၈-၁-၂၀၁၅ ကုိးကြယ္၀တ္ျပဳျခင္း ဓမၼေဒသနာ ဦးေမာင္္ေမာင္စိုး

 

၁၁-၁-၂၀၁၅ ကုိးကြယ္၀တ္ျပဳျခင္း ဓမၼေဒသနာ ဦး၀င္းႏုိင္

 

 

၂၈-၁၂-၂၀၁၄ ကုိးကြယ္၀တ္ျပဳျခင္း ဓမၼေဒသနာ ဦးထြန္းေနစိုး

 

 


 

 

 

ေမးခြန္းႏွင့္အၾကံဥာဏ္မ်ားေပးရန္

 ၀၇-၁၂-၂၀၁၄ ကုိးကြယ္၀တ္ျပဳျခင္း ဓမၼေဒသနာ Dr.ဦးေက်ာ္သန္း

 

၃၀-၁၂-၂၀၁၄ ကုိးကြယ္၀တ္ျပဳျခင္း ဓမၼေဒသနာ Rev.ႏိုင္ထြန္းသန္း

၃၀-၁၁-၂၀၁၄ ကုိးကြယ္၀တ္ျပဳျခင္းမွ ဂုဏ္ေတာ္ခ်ီးမြမ္းျခင္းမ်ား

 

၆-၁၁-၂၀၁၄ ကုိးကြယ္၀တ္ျပဳျခင္း ဓမၼေဒသနာ Rev. ဦးေဇာ္၀င္း

 

 

၁၉-၁၀-၂၀၁၄ ကုိးကြယ္၀တ္ျပဳျခင္း ဓမၼေဒသနာ Dr.ဦးေက်ာ္သန္း

 

၅-၁၀-၂၀၁၄ ကိုးကြယ္၀တ္ျပဳျခင္းမွ ဓမၼေဒသနာ Rev.ႏုိင္ထြန္းသန္း

၂၈-၉-၂၀၁၄ ကုိးကြယ္၀တ္ျပဳျခင္း ဓမၼေဒသနာ Rev.မန္ဇာမင္း;ဇာမင္း

 

၁-၉-၂၀၁၄  ကိုးကြယ္၀တ္ျပဳျခင္း ဓမၼေဒသနာ ဆရာမေနာ္ေအးမင္းမင္းဦး

 

၁၄-၉-၂၀၁၄ အသင္းေတာ္ေန႔ ဓမၼေဒသနာ Rev. ေစာဒိုးဒုိ၀ါး

 

၃-၈-၂၀၁၄ ကိုးကြယ္၀တ္ျပဳျခင္း ဓမၼေဒသနာ Rev. ေစာဒိုးဒို၀ါး

 

၆-၇-၂၀၁၄ ဓမၼေဒသနာရွင္ Rev. ဦးႏိုင္ထြန္းသန္း

 

၆-၇-၂၀၁၄ ကိုးကြယ္၀တ္ျပဳျခင္း သီဆိုဂုဏ္ေတာ္ ခ်ီးမြမ္းျခင္းမ်ား


 

-၇-၂၀၁၄ ၀တ္ျပဳစည္းေ၀းျခင္း ဓါတ္ပံုမ်ား


 

၂၉-၆-၂၀၁၄ ဓမၼေဒသနာရွင္ Rev. ဦးႏိုင္ထြန္းသန္း


 
 
ျပီးခဲ့ေသာတနဂၤေႏြဝတ္ ျပဳအစည္းအေဝးမ်ား
    
သင္းအုပ္ႏွင့္ဓမၼအမွဳေတာ္ေဆာင္
နာယကၾကီးမ်ား
အလုပ္အမွဳေဆာင္အဖြဲ  ့
သင္းေထာက္မ်ား
လူငယ္မိႆဟာယအဖြဲ  ့
အမ်ိဳးသၼီးမိႆဟာယအဖြဲ  ့
အမ်ိဳးသားမိႆဟာယအဖြဲ  ့
Sunday School
ဧဝံေဂလိလွဳပ္ရွားမွဳမ်ား

 

အျခားအသင္းေတာ္မ်ား

MCA Thailand
Myanmar Gospel Songs
Myanmar Gospel Song Lyric
JBC Singapore
U Naw Church 
MBC New York
Sanfrancisco Myanmar Church
Burmese Christian Church (Sydney)

Internet Church (Cyber Worship Place)

FEBC MON RADIO

International Church Bangkok

Other Links

Mingalar On Line (No Corrupt Society)

Our Daily Bread

Are you Jesus?

Interview with GOD

The 3 Trees

Interview with Rick Warren

The Scripture Tree

The Beauty of Mathematics

Let It Go...

National Geographic
World Latest Information

GoogleYahoo

 

Word Press

PicasaNetlog

ျမန္မာေဇာ္၈်ီေဖါင့္္ 

Burmese Font Converter  

Myanmar Fonts to install  

Zawgyi Alpha Keyboard  
Zawgyi Myanmar Keyboard  
  
         

Members Log-in

 

Worship Service Map

 

- ဆက္သြယ္ရန္ လိပ္စာ -

Sunday Worship Service place:

 CCT Building (5th Floor), No. 328 Phayathai Road,

Ratchathevi, Bangkok 10400, Thailand

- အသင္းေတာ္ေနအိမ္ -

 No. 310/221  Soi 70 Ramkhamhaeng,

Bangkapi, Bangkok 10240, Thailand

Telephone: 02-735-1962

 

Email: bangkokchristchurch@bangkokchristchurch.net

Webpage: http://www.bangkokchristchurch.net

 

 

tumblr hit counter

free counters

         
Updated:-25th-Jun-2014
  Comments and Suggestions to Webmaster and Admin    
    TOP    
    Copyright (c) 2010 BCC-Thailand. All rights reserved. Design by BCC-Thailand.